top of page

Kosten en vergoedingen

De tarieven voor orthodontie worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

De kosten en vergoeding van een behandeling bij de orthodontist zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de gebitssituatie, het soort beugel en de duur van de behandeling. De vergoeding van uw zorgverzekeraar hangt af van de polisvoorwaarden van uw verzekering. Daarnaast is de vergoeding van uw behandeling mede afhankelijk van uw leeftijd. Vaak wordt orthodontie tot 18 jaar tot 2.000 euro gedekt. Sommige verzekeringen hebben regelingen voor jongvolwassenen tot 21 jaar. 

De gemiddelde kosten van een beugel liggen tussen de 2.350 en 3.400 euro.

U zult, wanneer de aanvang van de behandeling niet in het begin van het jaar is, al snel in meerdere (gemiddeld 3) verzekeringsjaren zitten. Indien u de kosten voor de orthodontische behandeling (deels) zelf betaalt kan het zijn dat u het ene jaar meer geld kwijt bent aan de behandeling, dan de opvolgende jaren. De kosten van de orthodontische behandeling zijn vaak niet evenredig verdeeld over de jaren, het starten van de behandeling brengt eigenlijk altijd meer kosten met zich mee. De uiteindelijke kosten hangen af van de benodigde behandeling en methode en hoe de orthodontie-tarieven door de NZA zijn vastgesteld.

Verzekeringen en vergoeding

Afhankelijk van uw verzekering, krijgt u een

gedeelte vande beugel vergoedt. Dit is voor

iedere verzekeraar verschillend. Zorg er ook

voor dat u voordat u een afspraak maakt,

goed weet hoe u verzekerd bent of

wat de mogelijkheden zijn in de toekomst.

Voor informatie rondom verzekeringen kijk op:

https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/.

Klik op de foto voor een overzicht.

Let er op dat verzekeraars vaak een wachttijd hanteren van 1 jaar voordat u aanspraak kan maken op vergoeding voor orthodontie.

Volledige vergoeding

Orthodontie wordt in uitzonderlijke gevallen volledig vergoed (uit de basisverzekering). Dit geldt enkel voor aangeboren afwijkingen aan het gezicht, of ernstige standsproblemen van kaken en/of tanden die functioneren onmogelijk maken. Bij behandeling van deze problematiek is er vaak sprake van een uitgebreide orthodontische behandeling waarbij regelmatig ook kaakchirurgische operaties noodzakelijk zijn. Voor vergoeding van orthodontie bij dit soort afwijkingen zal voorafgaand een aanvraag bij de zorgverzekeraar worden ingediend door de orthodontist (dit is een machtiging). Aan de hand van deze aanvraag kan de zorgverzekeraar besluiten de behandeling wel/niet te vergoeden. De orthodontist kan een goede inschatting maken of de patient wel of niet aanspraak kan maken op volledige vergoeding. Dit zal bij het eerste consult besproken worden.

Kosten&betalingen
bottom of page