top of page

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid over o.a. Invisalign om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Bij patienteninfo staat een enquete die u voor ons zou kunnen invullen. Vanzelfsprekend kunt u een klacht / opmerking ook melden bij de baliemedewerkster en/of de orthodontist. Onze stelling is: Heb je een klacht, vertel het ons. Ben je tevreden vertel het een ander.

 

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KOM-klachtencommissie.

Klachten & Feedback

bottom of page